Digitálna tlač

Fotografie, letáky, plagáty, vizitky, katalógy..

V oblasti digitálnej tlače ponúkame:

Ofset - digitálna tlač vhodná na väčšie množstvá
požadovaných tlačových výstupov.  Túto tlač
zabezpečujeme na štandardné veľkosti hárkov
do formátu A3++. Zabezpečíme tým realizáciu komletnej
fitremnej identity. Sú to vizitky, hlavičkové papiere, letáky,
plagáty, obálky, kalendáre, firemné katalógy.

Digitálna tlač na zariadení Epson - najvýraznejšou
prednosťou tohto zariadenia je tlač na samolepiacu, fóliu,
papier, alebo plátno vo veľmi vysokom rozlíšení. Výsledkom je
fotorealistická tlač, vhodná najmä na tlač fotgrafií veľkých formátov
(do šírky 60 cm) napr. na výstavné, alebo prezentačné účely.

Galéria